Stichting

Kumi Hospital

Eén van onze verloskundigen, Steffie Mooren, is oprichtster van de stichting Kumi Hospital Uganda. Directe aanleiding voor de oprichting van de stichting waren de indrukwekkende ervaringen die ze opdeed tijdens een vrijwillig werkbezoek aan het Kumi Hospital in Oost-Oeganda, in de zomer van 2003.

Ze werd toen geconfronteerd met een hoge moeder- en kindersterfte als gevolg van chronische armoede en structureel gebrek aan geld en zorg. De toenmalig medisch directeur dr. John Opolot inspireerde haar zodanig dat dit haar heeft doen besluiten de stichting Kumi Hospital op te richten met als eerste doel het verbeteren van de verloskundige zorg in het ziekenhuis en de regio. Inmiddels is stichting Kumi Hospital uitgegroeid tot een volwaardige en professionele stichting en brengt Steffie regelmatig bezoeken aan Oeganda.

Steffie ziet het als ons voorrecht om een steentje bij te dragen aan een beter leven voor mensen waarvoor dat geen vanzelfsprekendheid is. Steffie: “Wij, als stichting, willen een wereld van verschil maken, simpelweg omdat we het kúnnen!” Als praktijk steunen we de stichting met kennis en materialen, maar ook financieel, door voor iedere bevalling 5 euro te doneren aan de stichting. Hiermee zijn in de afgelopen jaren al mooie projecten gerealiseerd ten gunste van de verloskundige zorg in Kumi. Steffie: “Mooi om de moeders in Oeganda én onze collega’s in Kumi hiermee te helpen. Ieder kind heeft het recht op een goede start. De kwaliteit van zorg kan hierin van groot belang zijn. En daarbij kunnen wij helpen.”