Online aanmelden

we hopen je snel in onze praktijk te zien!

Als je zwanger bent, kun je je hier aanmelden bij onze praktijk.
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Als je hieronder je gegevens zo compleet mogelijk in wilt vullen, hebben wij bij ons eerste contact meteen alle goede gegevens bij de hand.

Je wordt het eerstvolgende spreekuur gebeld voor het maken van een afspraak. 

Verloskundige praktijk Roermond gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Wij delen cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Wij bewaren cliëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens, wij houden met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Wij vragen toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Tevens informeren wij cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van haar persoonsgegevens. Wij informeren onze cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Wij informeren cliënten indien wij bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaan verrichten.